احتمال

بعضی‌ها مدام می‌گویند که یاد گرفتن این حجم درس به هیچ دردی نمی‌خورد.

ولی من می‌گویم به خیلی درد‌ها می‌خورد.

مثلا همین «احتمال». 

بالاخره گاهی دل آدم، احتمال آمدنت را می‌پرسد. بعد عقل باید بلد باشد احتمال آمدنت را حساب کند. حتی شاید عقل بخواهد دور از چشمِ دل، احتمال نیامدنت را حساب کند.

و خب آدم باید بتواند به هر کلکی شده جواب بدهد. دل که «نمی‌دانم» حالی‌اش نمی‌شود؛ می‌شود؟!
زندگی ذاتش مثل گودزیلاست؛ عجیب، غیرقابل پیش بینی، گاهی وحشتناک، گاهی جالب، گاهی آرام.
چطور می شود گودزیلا ها را رام کرد؟ و چطور می شود افسار گودزیلا را به دست گرفت؟
این همان چیزیست که آدم ها را به حرکت وا می دارد...

:)
پیام های کوتاه
Designed By Erfan Customized by a Friend