لعنتی

این که در کاری که به عهده ی تو بوده کوتاهی کنی و خودت هم نفهمی، اوج بدبختی است. اوج حس بد... اوج به هم ریختگی.

بدترش این است که نه تنها حق خودت، که حق دو سه نفر دیگر هم به خاطر تو پایمال شود...

اصلا می شود جبرانش کردن؟ هیچ وقت...

بعد تازه آبروریزی هم بشود... اوووه عجب افتضاحی... خدا نصیبتان نکند... که البته مسببش مسلما کسی جز خودم نبوده است... مسبب افتضاح در زندگی خودتان نباشید...:|

+ در آغوش حق...

Designed By Erfan Customized by a Friend